Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Gods afgezant zegt: Wilt niet vreezen,

Maar blijde wezen,

Mijn boodschap geeft u stof tot vreugd.

De Zaligmaker nooit volprezen, d'Oorsprong aller zielsgeneugt, Is geboren, is geboren,

Gaat, begroet Hem, weest verheugd.

3. Zij hooren nu de Hemelingen

Een loflied zingen,

Een blij gezang tot Godes eer.

De herders die deez' mare^ontvingen, Gaan ten stalle^in, knielen neer. Zij aanbidden, zij aanbidden Jesus, hunnen God en Heer.

4. O, gaan wij in dien stal vernachten,

En daar betrachten Gods liefde tot den sterveling.

Looft Hem uit heel uw ziel en krachten, Hij zoekt uwe zaliging.

Ja, Hij leidt u, ja, Hij leidt u Tot den blijden Hemelkring.

Sluiten