Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U. Verheugt u, o herders.

1. Verheugt u, o herders, zingt uw schoonste zanEn spoedt u naar 't needrig Bethlem heen. [gen, „De Heiland der wereld, Jesus, is geboren"

Gaat allen Hem bezoeken,

Gaat allen Hem aanbidden,

Om u is Hij geboren te Bethlehein,

2. De herders verlaten ijlings hunne kudden, En spoeden zich blij naar Betlilem heen. Ook wij gaan tot Jesus in zijn schaam'lewonlng;

Wij gaan Hem daar begroeten, Wij gaan Hem daar aanbidden,

Om ons is Hij geboren te Bethlehem.

3. O, ziet Hem in doeken liggen in de kribbe, Zijn handjes strekt Hij ter^omhelzing uit. O, knielt voor Hem neder, spreekt tot 't godd'lijk

Wij komen U begroeten, [Kindje : Wij komen U aanbidden,

Want Gij zijt onze Schepper en Opperheer.

4. Verlosser der wereld, arm voor ons geboren. Wat geven wij U voor liefde weer?

Geknield voor uw kribbe, zeggen we^U van

Wij zullen U beminnen, [harte:

Wij zullen U steeds dienen,

Wij loven U, in tijd en in eeuwigheid.

Sluiten