Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Voor 't godd'üjk Kindje zinge.

1. Voor 't godd'lijk Kindje zinge

Mijn hart in liefdegloed,

Door alle wolken dringe De luide jubelgroet:

Refrein. Geloofd, gedankt, geprezen In tijd en eeuwigheid,

Moet 't godd'lijk Kindje wezen, Zijn liefde meer verbreid.

2. Dat Kindje is geboren

Te Bethlem in een stal; Hem loven d'Eng'lenkoren

Als Koning van 't heelal. Geloofd, gedankt, geprezen, enz.

3. Dat Kind, gehuld in doeken,

Is Gods beminde Zoon; Om 't menschdom te bezoeken,

Daalt Hij van Zijnen troon. Geloofd, gedankt, geprezen, enz.

4. Knielt met de Hemelingen

Bij Jezus' kribbe neêr.

Laat ons den lof bezingen Van Jesus, onzen Heer. Geloofd, gedankt, geprezen, enz.

Sluiten