Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Die door zijn dood het leven gaf, Verrees in glorie uit het graf.

Komt, zingen wij, enz.

3. Die 't groote offer heeft gebracht, Herleeft nu door Zijn eigen macht. Komt, zingen wij, enz.

4. Hij heeft den dood ter neer geveld, En aller menschen hoop hersteld. Komt, zingen wij, enz.

5. Verloste mensch, rijs op uit 't stof, Breng uw Verlosser dank en lof. Komt, zingen wij, enz.

26. Heft aan den blijden jubeltoon.

1. Heft aan den blijden jubeltoon, Alleluja!

Verrezen is Gods eeuw'ge Zoon, Refrein. Eng'len, looft zijn majesteit!

Menschen, prijst zijn heerlijkheid! Jubelt, aard' en Hemel saam, Zingt ter eer Van uw Heer:

't Blijde Alleluja!

Sluiten