Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30. Heil'ge Geest, o laat Uw stralen.

1. Heil'ge Geest, o laat Uw stralen Uit den Hemel op ons dalen,

Die der armen Vader zijt.

Zuiver ons van all' gebreken,

Wil de liefde^in ons ontsteken, Dat Uw heillicht ons verblijd'1

2. Heil'ge Geest, wil vrede geven Aan de zielen in dit leven,

En verdrijf de twist en haat.

Laat ons steeds de deugd betrachten, Ondersteun de zwakke krachten, En voorkom in ons het kwaad.

3. Zoete Gastvriend onzer zielen, Levensbalsem voor wie vielen,

Stort in ons Uw godd'lijk licht. Wil, al die gelooven zullen,

Zóó met moed en kracht vervullen, Dat steeds ied're dwaling zwicht.

4. O, wil Uwe kind'ren geven,

Dat ze^in deugden voor U leven, En op 't einde van hun strijd, Zóó gelukkig mogen sterven,

Dat zij 't zalig leven erven In der eeuwen eeuwigheid.

Sluiten