Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Refrein. Hem zij door hart en tongen, Tot 's werelds uiterst end, De hoogste lof gezongen, In 't heilig Sacrament.

2. De luister van den Vader,

Der zielen kostb're spijs,

Ontsluit ons hier zijn ader

En biedt Zijn Vleesch ten spijs. Hem zij door hart en tongen, enz.

3. O, werp u aan Zijn voeten,

Vol vreezeden liefde neerl Zijn hart zal u ontmoeten,

Want lieflijk is de Heer.

Hem zij door hart en tongen, enz.

4. Aanvaard de zwakke klanken,

O Jesus, eind'loos zoet,

Waarmeê wij U bedanken

Voor 't groote liefdegoed. Hem zij door hart en tongen, enz.

Sluiten