Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38. Immer worde^aan 's altaars voet.

Refrein. Immer worde^aan 's altaars voet,j 't Heilig Sacrament begroet. ) 1. Jesus wil door een mirakel

Met ons wonen dag en nacht,

Door Zijn liefde' ^in 't tabernakel Tot gevangenschap gebracht.

Immer worde^aan 's altaars voet,l ^. 't Heilig Sacrament begroet. ) 2 O, wat gave vol van goedheid!

O, wat diep geheimenis!

Waar der Heem'len hoogste zoetheid Zóó verborgen met ons is.

Immer worde, enz.

3. Ja, de groote God der Eng'len

Woont met ons in 't nietig stof, En Hij luistert naar het meng'len Van ons lied met 's Hemels hof. Immer worde, enz.

4. Telken dage ons ten spijze,

Daalt Hij in der priest'ren hand, Telkens op onbloed'ge wijze,

's Werelds heil'ge offerand Immer worde, enz.

Sluiten