Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Snoode moedwil durft Hem honen, Randt Zijn' eeuw'ge Godheid aan, Wil Hem in den Paus onttronen, En Zijn zetel nederslaan;

Hem nog eens met doornen kronen,| Hem met Judas weer verraan. )

3. Jesus' Hart, ja, wil men treffen In de Hem /co dierb'ie jeugd;

Hoor die heistern zich verheffen: Weg met alle plichtbeseffeii! 1 bis Enkel, enkel zingeneugt! )

4. Wij dan, wij, en wie gelooven,

Juub'len Jesus' Hart ter eer;

Maar de beê stijgc^ook naar boven, Dringend, smeekend immer meer:

Jesus 1 wie Uw glorie rooven, j ^ Om Uw Hart, erbarming, Heer! )

45. Ziehier het godd'lijk Harte.

1. Ziehier het godd'lijk Harte, Dat allen heeft bemind, Maar tot Zijn groote smarte Geen wederliefde vindt.

Sluiten