Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48. O, Jesus zoet.

1. O, Jesus zoet, Uw liefde

Vereer ik in Uw Hart,

Dat eens de lans doorkliefde, Na wreede stervens-smart.

Refrein. Bemint Gij mij zoo teeder, O liefderijke Heer:

Ik geef U liefde weder,

Gij wenscht, Gij vraagt niet meer.

2. Gij hebt ons 't minnend Harte,

Met dorenen gekroond,

Gewond door felle smarte, In liefdegloed vertoond.

Bemint Gij mij zoo teeder, .enz.

3. Slechts wederliefde vraagt Gij

Voor Uw beminnend Hart, En over ondank klaagt Gij,

In teed're liefdesmart.

Bemint Gij mij zoo teeder, enz.

4. O, zalig wie Uw Harte,

Met wederliefde mint;

Daar troost voor alle smarte,

En eeuw'ge liefde vindt!

Bemint Gij mij zoo teeder, enz.

Sluiten