Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARIA-TENHEMEL-OPNEMING.

55. Ten Hemel met Maria.

1. Ten Hemel met Maria,

Ten Hemel met Haar Zoon!

Waar Moeder thans gekroond wordt

Met d' eeuw'ge gloriekroon.

Zie d' Englen aan Haar zijde,

Rond Haren Hemeltroon,

Daar zetelt Zij nu blijde Naast Jesus, Haren Zoon.

2. Helaas, wat bitter scheiden!

Wal diepe zielesinart!

Kan ik nog troost verbeiden

Of vreugde voor mijn liait? O ja, schoon hoog verheven,

Schoon 's Hemels Koningin,

Toch blijft Zij ons omgeven Met teed're moedermin.

3. Neen, neen, Haar dierb're kind'ren

Vergeet Maria niet I Zij zal 't gevaar verinind'ren, Ons troosten in 't verdriet.

Bescherm dan, Koninginne,

Uw kind'ren hier op aard; Dan zullen wij U loven,

Eens rond Uw troon geschaard.

Sluiten