Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. O Rozenkrans, ik eer U, Verheven hemelsch pand, Dat w' aan Maria danken, Aan Hare Moederhand;

Moeder van den Heer,

U zij dank en eer,

Voor 't groote liefdeblijk, Aan Hemelgunsten rijk.

. 3 O krans, met uw geheimen Der liefde van mijn God,

U wil ik vaak beschouwen, Verzonken in genot;

Leer mij, onzen Heer Minnen meer en meer, En prent diep in mijn hart, Uw glorie, vreugde^en smart.

4. Eens, als ik lig te sterven,

Zal ik met klamme hand, U, met uw kruisje^omvatten, O heerlijk Hemelpand; Ook zult gij mijn lijk, Dierbaar liefdeblijk,

Dat mij mijn Moeder gaf, Nog volgen in het graf.

Sluiten