Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan, ter liefde Zijner Moeder,

Om de glorie Haar geboön,

Schenkt ons Jesus, in Zijn vreugde, De'^onverwelkb're Hemelkroon.

63. Rozenkrans-Koningin.

1. Rozenkrans-Koningin, vol liefdeken macht, Toon nu Uw Moedei min, toon nu Uw kracht. Moeder! de droefheid der Kerk is zoo groot; ) Red toch, ach, red toch den Paus uit den nood. )

2. Rozenkrans-Koningin, vol liefdeken macht Toon nu Uw Moedermin, toon nu Uw kracht. Moeder! ach, maak toch den Paus weder vrij,) Dat hij niet langer gevangene zij. )

3. Rozenkrans-Koningin, vol liefdeken macht, Toon nu Uw Moedermin, toon nu Uw kracht. Moeder! herstel weer den Paus op zijn troon,) Schenk hem toch weder zijn schepter en kroon.)

4. Rozenkrans-Koningin, vol liefdeken macht, Toon nu Uw Moedermin, toon nu Uw kracht. Moeder! ach, Moeder, verhoor ons gebed; )' Word' door den Paus toch de wereld gered. )

Sluiten