Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68. Wij komen U, Maria, prijzen.

1.Wij komen U, Maria, prijzen,

Met onze zangen eer bewijzen,

U, die Gods heil'ge Moeder zijt.

O, luister nnar die kinderzangen,

En wil goedgunstig 't lied ontvangen,

Dat U, Maria, is gewijd, (bis)

2. O, laat mij toch Uw goedheid prijzen, U mijne liefdeken dank bewijzen,

Voor 't vele goed aan mij gedaan. Ja, eeuwig wil ik U behooren,

Want niemand gaat er ooit verloren,

Die door Uw macht wordt bijgestaan, (bis)

3. O, help mij voor den Hemel werken,

Wil in het goede mij versterken,

Geef mij in 't strijden kracht en moed. O, moge ik in deugden winnen,

U, Moeder, altijd meer beminnen,

Die mij zoo liefd'rijk steeds behoedt, (bis)

4. En nadert eens het uur van sterven,

Maria, wil ons dan verwerven

Een gunstig oordeel van Uw Zoon. Vereenigd met de Hemelingen,

Zal 'k eeuwig Uwe goedheid zingen, Geschaald om Uwen glorietroon. (bis)

Sluiten