Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 Jesus, onze God, Uw Zoon,

Onze Heer, zij mij ten zegen,

Stroom' Zijn liefdeken gunstbetoon, Op Uw smeekgebed mij tegen;

Moeder Gods, o bid voor mij: Dat Uw Zoon mijn Heiland zij.

4. Lieve Moeder, o, mijn vreugd, Bid voor mij en bid voor allen,

Die door godsvrucht, reine deugd, Streven naar Uw welgevallen;

Bid voor ons in allen nood En in 't uur van onzen dood.

70A. Gegroet, o Hemelkoningin.

1. Gegroet, o Hemelkoningin,

O, Maria 1 Wij prijzen U met kinderzin, O, Maria!

Refrein. Moeder vol teederheid Eu zoete majesteit,

U zij lof in eeuwigheid.

Salve, salve, salve Regina!

2. Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd,

O, Maria 1 Ons lichtpunt op het pad der deugd,

O, Maria!

Moeder enz.

Sluiten