is toegevoegd aan uw favorieten.

Te Deum laudamus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. O, Moeder van barmhartigheid,

O, Maria!

En troost in alle bitterheid,

O, Maria!

Moeder enz.

4. O, neem Uw kind'ren bij de hand,

O, Maria!

Leid ons naar 't hemelsch Vaderland,

O, Maria!

Moeder enz.

71. Wij prijzen vol vreugde.

1. Wij prijzen vol vreugde de zuiverste Maagd, Wij prijzen Ze^in vroolijke zangen;

Haar schoonheid heeft eeuwig den Sc'iepper

[behaagd,

Zij werd zonder zonden ontvangen. O, reinste der maagden, U prijze mijn lied, Versmaad, ach versmaad mijne zangen toch niet.

2 Van 't hoogste des Hemels zag God op U neer, Zijn oog sloeg U liefderijk gade;

Reeds vóór Uw geboorte werdt Gij door den Heer

Vervuld met de grootste genade, Gij bleeft steeds van iedere zonde bevrijd, En eeuwig Uw Heer en Uw Schepper gewijd.