is toegevoegd aan je favorieten.

Te Deum laudamus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Zoovelen voelen 't treffen

Van tegenspoed, die drukt, En kunnen 't hoofd niet heffen,

Door ramp op ramp gebukt", Gij, rijk aan mededoogen,

Wordt door hun lot bewogen; Maria, Maria, enz.

3. In zuchten en in treuren,

Moet troostloos menigeen Zijn trage dagen sleuren

In onverpoosd geween ;

Gij, vol van medelijden,

Geeft in 't geween verblijden; Maria, Maria, enz.

4. En wat al wreede plagen,

Wat schrikb're zonden-straf Moet heel het volk niet dragen, Gij wendt Gods gramschap af. Schenk 't volk weer op hun bede. Het heil van Godes vrede!

Maria, Maria, enz.

5. Maria laat op allen

Uw Moederoog, zoo zacht, In zoete^ontferming vallen, Red allen door Uw macht.

Toon wat Gij kunt daarboven Voor die uw grootheid loven I Maria, Maria, enz.