Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80. Wees gegroet van ganscher harte.

1. Wees gegroet van ganscher harte, Wees gegroet, o Koningin! Met een kinderlijk vertrouwen Roepen wij Uw voorspraak in. Refrein. Wees gegroet, o teed're Moeder, Moeder van barmhartigheid!

Wees, zoo smeeken wij en zuchten, ) Tot ontferming steeds bereid. )

2. Wees Gij onze steun in zwakheid,

Onze hoop, o, reine Maagd!

Wees Gij onze troost in droefheid,

Die aan 't kwijnend harte knaagt. Wees gegroet, o, teed're Moeder, enz.

3. O Maria, onze toevlucht,

Onze voorspraak bij den Heer,

Wend op ons, in 't dal van tranen,

Liefd'rijk Uwe oogen neer.

Wees gegroet, o, teed're Moeder, enz.

4. Voer ons, aan des levens einde,

Lieve Moeder! tot Uw Zoon;

Dat ons door Zijn milde handen,

Zij geschonken 't Hemelloon.

Wees gegroet, o, teed're Moeder, enz.

Sluiten