Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86. Wees gegroet, o zuiv're Maagd.

1. Wees gegroet, o zuiv're Maagd, Die ons aller bede vraagt;

Wees gegroet, Maria!

O Maria, vol genade,

Maak dat ons geen vijand schade; Bid voor ons, Maria!

2. Gij zijt schooner dan de zon, Gij, ons aller levensbron;

Wees gegroet, Maria!

Moeder Góds, zoo hoog verheven, 'k Wensch, U prijzend, voort te leven; Bid voor ons, Maria!

3. Bronwel aller lieflijkheid.

Gij schenkt vreugd ten allen tijd; Wees gegroet, Maria!

Met Uw hulp blijft Gebons omringen Moeder, 'k wil het blijven zingen: Bid voor ons, Maria!

4. O Maria, zuiv're Maagd,

Hoor toch, wat ons hart U vraagt; Wees gegroet, Maria!

Bid voor ons, dat na dit leven, God zijn Hemel ons mag geven: Bid voor ons, Maria!

Sluiten