Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Wij zingen 't Eng'lenwoord, Het eerst door U gehoord:

Gegroet zijt Gij, Maria I Zingt dan het lied van dank,

't Klinkt zoet als harpenklank: Gegroet zijt Gij, gegroet zijt Gij, Maria!

3. Wie groet niet gaarne weer, U, Moeder van den Heer?

Gegroet zijt Gij, Maria 1

In vreugde en in smart,

Roept ieder Christenhart:

Gegroet zijt Gij, gegroet zijt Gij, Maria

4. Ook Uwen lieven Zoon Verheugt deez' zoete toon:

Gegroet zijt Gij, Maria!

Die U verhief uit 't stof, Hem geldt ook onze lof:

Gegroet zijt Gij, gegroet zijt Gij, Maria!

5. Hem wordt de dood zoo zoet, Die dikwijls U begroet:

Gegroet zijt Gij, Maria!

Als ik eens scheiden moet,

Dan zij mijn laatste groet:

Gegroet zijt Gij, gegroet zijt Gij, Maria!

Sluiten