Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Heil'ge Joseph, die op aarde

God zoo vurig hebt bemind,

En om Uwe groote liefde,

Hoeder werdt van 't godd'iijk Kind! Heil'ge Joseph, vraag: dat wij \ God beminnen, zooals Gij. |

4. Heil'ge Joseph, die door Jesus

In Uw sterfuur bijgestaan, Vol verdiensten voor den Hemel Tot de glorie in mocht gaan! Heil'ge Joseph, vraag: dat wij l . . Zalig sterven zooals Gij. }

102. Wees gegroet, op blijden toon.

1. Wees gegroet, op blijden toon, Heil'ge Joseph, trouwe hoeder

Van Gods menschgeworden Zoon, Van Maria, Zijne Moeder.

Heil'ge Joseph, bid voor mij: Dat ik Uw bescherm'ling zij.

2. U, wien Christus' Kerk vereert, Als haar leidsman en behoeder,

U, die als Patroon regeert, Smeeken wij voor onze Moeder En haar waardig Opperhoofd, Van zijn wettig recht beroofd.

Sluiten