Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Hoofd van 't heilig Huisgezin, Wil de ouders steeds verlichten:

Dat zij, volgens Jesus' wil,

't Hart der kind'ren tot Hem richten; Sta hen door uw voorspraak bij, Dat zij deugdzaam zijn als Gij.

4. Leidsman van het godd'lijk Kind, Hoed de jeugd op al haar wegen.

Gij, die haar in Jesus mint,

Vraag voor haar Zijn heil gen zegen. Heil'ge Joseph, hoed de jeugd, En geleid haar tot de deugd.

103. H. Joseph, beschermer der Kerk.

1 Komt, zingen wij op blijden toon, Met 't heilig Hemelheer, U, voedstervader van Gods Zoon,

O Joseph, U ter eer.

God gaf Maria U tot bruid,

Heeft U 't geheim verklaard ; Hij koos U tot beschermer uit Van Jesus, op deez' aard'.

2. De Bisschopsschaar van 't Vatikaan Drong met het christenvolk Vereend, op Uw verheffing aan Bij Gods onfeil'bren tolk.

Sluiten