Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONZE ENGELBEWAARDER.

105. O Engel, mij gegeven.

1.0 Engel, mij gegeven

Tot Leidsman op deez' aard',

Voer mij door 't aardsche leven, Behouden Hemelwaart.

Refrein. Bescherm mij in gevaren,

Help mij in ied'ren nood ;

O, wil mij toch bewaren In 't uur van mijnen dood.

2. O, wees mijn schild in 't strijden,

Versterk mijn weif'lend hart,

Wees steeds mijn troost in 't lijden.

Mijn kracht in 's levens smart. Bescherm mij, enz.

3. Wil in mijn laatste stonde,

Mijn trouwe hoeder zijn,

Dat ik dan, rein van zonde,

Voor Godes troon verschijn'. Bescherm mij, enz.

4.0, wijk niet van mijn zijde,

Geleid mij aan Uw hand,

Totdat ik mij verblijde

In 't eeuwig vaderland.

Bescherm mij, enz.

Sluiten