Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Petrus was de vorst der aarde,

't Opperhoofd van 't Christendom, Paulus, hoog in roem en waarde,

Leeraar van het heidendom,

's Werelds lichten, Martelaren,

Eén door 't kruis en één door 't staal, Zegepralend opgevaren Tot des Hemels bruiloftszaal.

3. Glansrijk en gelukkig Rome!

Pronkstad door heel d' aard begroet. Gij, wier grond men zag bestroomen

Door dit vorst'lijk martelbloed, Gij gaat hemelhoog te boven,

Al het schitt'rend schoon der aard', Hun verdiensten doen U loven,

Niet Uw eigen glans of waard'.

4. Goddelijk drieëenig Wezen!

d' Oppereer zij U altijd;

Uwe macht moet zijn geprezen,

Lof U eeuwig toegewijd.

Op deez' dag, gelijk te voren,

Blijft de macht aan U alleen Onverdeelbaar toebehooren,

Steeds door al de eeuwen heen.

Sluiten