Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Bescherm dit heilig bedehuis,

Waar 't arme menschenkind Bij U, ver van het aardsch gedruisch,

Zijn zoetste vreugde vindt; O. voer de kleinen reeds tot God, Den Vriend van hunne jeugd; Bestuur geheel ons levenslot, In Godgewijde deugd.

5. O spreek, en Gods genadenvioed

Stroomt weèr aan 't noorderstrand, En 't beeld van 's menschen overmoed

Valt op Uw woord in 't zand. Uw zegevaan ga immer voor

ln onzen levensstrijd,

En vier triomf in 't eeuwig koor, Met 't volk, U toegewijd.

109. Willibrordus, hoog verheven.

1. Willibrordus, hoog verheven In de schoone Hemelwoon,

Hulde willen wij U geven,

Onzen vader en patroon. Op U willen wij steeds roemen,

Die het Kruis hier hebt geplant, Dankbaar mogen wij U noemen: „Vader van ons Nederland."

Sluiten