Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Vroeg wilt Gij aan d' aarde sterven, Wijdt aan God uw eerste jeugd, Om de gloriekroon te erven,

Die bereid is voor de deugd.

Welk een liefde brandt in 't harte,

Voor uw Jesus, uwen Heer! En met welk een leed en smarte Ziet Gij op de heid'nen neer.

3. Gij verheft het Kruis des Heeren,

Roept een schaar van priest'ren saam, Om ons Neerland te bekeeren

Door de kracht van Jesus' Naam. O, hoevelen mocht Gij winnen,

Door uw ijver en gebed!

O, hoe velen die God minnen,

Hebt Gij voor altijd gered.

4. Wees een hulp voor hen, die vielen, Leid ze tot hun Heiland weer,

Blijf een redder van de zielen,

Die verlost zijn door den Heer. O, bescherm ons in gevaren, Gij, getrouwe Godsgezant,

Wil in ons 't geloof bewaren.

En bid voor uw Nederland.

Sluiten