Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•• i_ haar zelve en de Jonkvrouw verbond

Ai. aj» "ld,. *—» ■* ~ "

geeM k0w«ert»nïddelllêeoiwrdie mede aandachtig had toge„Men bXrhóofdwon<i0nindit land nogal niet gevaarlijkzijn." luisterd, „dat üooidwönceu iii , » -eide de monnik.

.Dit schijntdeondervind^ngte ^ ^

.AstT- ¥«« &&£ sfaK»* r

gsjFsSiJSda^J ™. i»' '«b"4 5■t,"8'

raakt was, weer vast te h^ten. w g „het springt

^s^..o.^,^l^bö^L.rviV »•»& -

6,ffi8«w verlof," »id. Deodaat; ik «r» "P- «* - * geïoof dat ik zie waar 1iet aan ™pert. „rwonderd aanzien-

2 SVStaSSE Jyoortf Ua.ling. ov« M hoofd al»*, kan het verband onmogelijk losgaan. -m-srii,® bi; het voor-

Terwijl hijaldus poeZele handjes der schoone over

schrift en geleidde de blanke e p ZOnder een zoete en

ïï^i^vtMrdirM » g-»„, zgn wezen "ïtf W" »id« de Friezin, toe» z» » e»oh geata^d

*S Ödo^oSnblil..8»g do awpd^jp"™" ^"JST&S

boschwachters docliter, die, nada buurvrouw te halen, ten

men, door deze was aitgezonden om en b™ te ^ ^ einde bii de zieke te waken, kwam spnnge welke de

klappende terug, de oude boerin bg de_nmaj<^ z„;

taak van oppasster zotude^„aaa™Te m0edêr wel terstond genezen

fi.if-girvsrïï &&& «"£»« oP M ^ *. «d.

BidEnSWie is de kunstenaar., die dat wonder doen zal?» vroeg

^k^wM hindJdaradn'heeste/'Barbanera, 'diefde hu^„nentrad,

-s stta» * d-

Sluiten