Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mfnS wieh6m ^ durVe" verwÖten' LÖ Re^ute mede-

ELFDE HOOFDSTUK.

engt 1 hooft

V ondel, Salomon.

Na TArhanat +An M| — j x

"O" *»* ou uausi,

Gny die het hoofd met mirten kranst.

raarha^i 8Chittor®nde rij van edellieden en jonkvrouwen begon zich

dit in Vu^trca ln,de h0fzaa,1 °P de m*rk '). waar het dlusfeest

ooe kon zirh r.1«fminder voeSdVtond gehouden te worden. Het uracht aldaar t«„ fn°eg ve™adigen aan het beschouwen van de ov«dekmefkn,Lr^geSpreid; R-?ke dressoir en of buffetten,

endranken inhnlfn ^ w !api)ten' waren beladen met spijzen waarom het l.Vht Wj 8C^otels en vazen van zilver en goud, waai op het licht flikkerde der toortsen en zoogenaamde danskaarsen

™ tl1®1" °ntel^a,r aan don muur branddenfin kopeidraad eevatof koPeïe.n armblakers staande. Talrijke dienaars gingen rond met erverschmgen, met taarten en pastijen, mot galantijn en kruidkoeken nootlf v?n" ,aU?,rlelsoort; «chifterend'was Se ÏÏeK d7r danSo TK 0ldfrkunnl: maar vooral en liefst vestigde zich let Tei»?nl SfuCjOOIlenV wlker ui terlijken tooi men weldra

«oo miirbedeeldTal eD * bewonderen' waarmede haar de natuur

hie^°fnWd^e vZnvi^ aaTrften: maar in verschillende groepen, *?•! ^ vei spreid, onderhield men zich over de onderwernen

Wmmrnrnê

„Oda! Oda!" zeide Otïilia, haar met den vineer a ■■ ••

wederom boosaardig!" vinger reigende, fgjj

») Tegenwoordig het Stadhuis.

Sluiten