Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B-6 voorwendsel hoegenaamd iemand te zien of

16 C^heïlirniet beter," zeide Peter, „dat men hen liet uithon-

Se"w!chte^?nutWw" Tooïf u teruggeëischt

wo"rdenC Niet <L fa dlhoogste noodzakelijkheid moeten zi, opge-

z"ndderDin verdere opheldering te treden, haastte hij zich weder

een peraooMverbeelJng der fe bevelen ziins

getrouw °°k. die gelastte, onzen Heiligen V ader

ÏÏTffi 3^» en -tfa». - w„ «

"5'G vSktsri s: |& f »«—• «*•

hem aldus hetnhondje, dat in huis geboren is,

„Het is mij Wuisgenooten ba voorkeur op zijn wandelingen

WMrTn ^dkr zai rf evenveel reden van geven als mijn oude

srfc d&KJU»

boorte af was hn Dij mp. ayu opgedrïgen last vol-

ïSS fe. aïïfïASl yertaokf wideik Êrt h J: .Peterl gfl

*Ï»S« STA'.a-

ver^, vier i«en |«led»o, a ^ ^eid Tan nauwkeurigheid: irlft?:»; een érnstige pleei en — IS zwijgend en treurig voor zie ^ dat gg uw zwarten hengst

„ik had verwac , hebben teruggevonden na een scheiding

van ^edaieS;emaar waarlijk, gij slaat niet meer acht op hem, als

ware hij de ezel van Barbanwas hansworst ^ ^ ^ fle

Reinout zuchtte diep, WHWI gedurig de beeltenis voor

pijnlijkste aandoeningen gefolterd^

zich van zijn wapenbroeder, verknocht was ge-

dien Deod^t me^ wien hfl a JgeW0rden was. Hg herdacht die woest en wiens mooraeuaar „ van zin en ziei

gelukkige en kommerlooze dagen, 9» ^ef te zamen

geene gedachten voor elkander vertargen^ voor elkander te

-... -

Sluiten