Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,_„+ u-j !,« in Duitsohland opgedaan: van dezen was geen ont-

sa afiPM t&ttSsrg: .*

uri' "T-'r

Brt^SL vsr Jr ™ «s.'Srsiw

geworven hadt. n- . , _ Ik ^ad sp0edig in den neus, dat hij

Ze%ïn'"dantwoordle?Arkel droogjes weg; „die ismij somtijds voor-

«ffi Wss s

tX' hkr«™« S^óorie», gaf M •#» J-&<• »

de trein reed op een vluggen draf naar Ltrecht voort.

VIERENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

O simpele vogels 1 de listige knippen Bedriegen u schendig door t veinzende^ T°er- __ 't Zoet fluitje speelt vrede: t loos net dekt den vloer Der welden, waarop gr uw welstand laat glippen.

Foot

wh v:; jpn aanvanc van dit Hoofdstuk ons bedienen van

Hjkeherhalen dÏThet ^nze^oit Wt^Ww^denT^n "onze

geschiedenis, die tot ^ ^oomtt ® de Stoo-

tijdperk va,n zes ^eken voon^t la | f00rgesteld, zal hun ge-

£ voorgevallen

klooster üf'dit verrek was Madzy Dekama aan een welgewreven B. w. IIL

Sluiten