Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JSF' » Sa SWÉ

m» heen; de" ™ £Sg!^jJ ££ J Jg"ohf',W « *■ «nden ronde gezichtjes, die er allen «Mn „ll08> met deelneming die lieve

assferf* .*

te"?".' fiwl"'ianSi'Stat een kV*". •'! » t~k km tijd.

°"'™*,d ■' •'■ d»t kind een

gpVtt W.éïT^ ... We _

^vlnre", W0611 den ^eemfélinfL? ,h,tr-z^ h? eerst do

™f Wc jssiït a±s

wel zes of zeven te huis." 6611 heel zoot->e: « dan zgn er nog

wfi^ooJïesteld^nZ6 h)fnd toe *■» den

beeld uwer moeder." J °k" "CT Z1J* het sprekend even-

«Wilt gij het eens bezien?" vma» a

kJe^Str d"8 Jei"®ers Azende.4*011' Z6lde de kleine Madzy, 0p den

gewend^ rondrijd? '«r* Daamke «

Ö met ezels om te gaan; 'mur L^ j-Want $le » vanouds n ' * ^a,m. .er geen stuk van n faraoi.*» glJ °P ^at beest eins

»UOM "et iieve Kind maar —j

e\Ta?jIrTri™gen 0{ het m'Jn eigen wf» kr^«8man: >* zal

het moeten rirz?enS°Fdkoe" ond^d££«Pen' verheugd- gij zult tilden zij het hoo« *en «£?jJ1 het meisje opvattend»

voor zich op het JLTH&£* de "»ter h** aan ionTemln

Sluiten