Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. Ben ik waakzaam op mij zelve , om de eerste beginselen mijner ongeregelde driften tegen te gaan ? — Let ik wel vooral op die drift, welke in mij bijzonder lieerscht, die mijn voortgang het meest in den weg staat ?

l(>. Maak ik eiken morgen oprechtelijk mijne goede voornemens , en hernieuw ik die meermalen daags ?

17. Geef ik mij niet aan droefgeestigheid of moedeloosheid over, wanneer ik in de eene of andere fout verval, of wanneer ik op een gebrek opmerkzaam gemaakt word ?

IS. Vraag ik dikwijls aan God de genade, dat jHij in mij den ijver voor mijne volmaaktheid gelieve levendig te houden?

!»" 'A' A* -A- -A '-A- -A* f»

Tweede Onderzoek.

Over (le Gehoorzaamheid.

1. Hoe ben ik gesteld ten opzichte der religieuze gehoorzaamheid ? — Ileb ik achting en liefde voor die uitmuntende, nuttic/e en noodzakelijke deugd ?

2. Zoek ik de gelegenheid om de gehoorzaamheid te oefenen, of wel ontvlucht ik die, om mijn eigen wil te volgen ?

3. Volbreng ik hetgeen ik volgens de gehoorzaamheid doen moet, uit liefde, omdat ik de gehoorzaam-

Sluiten