Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(>. Bid ik wel met volharding ? — Wil ik God den tijd niet bepalen om mij te verhooren ?

7. Leg ik er mij ook op toe, om , gelijk de H. Kerk , alles te vragen in den naam en door de verdiensten van Jesus Christus? — Daardoor zijn onze gébeden aangenamer aan God, en worden zij zekerder verhoord.

8. Vraag ik in het gebed zaken , die my noodig of voordeelig zijn , namelijk : de hulp om mijne hartstochten te overwinnen, mij van mijne gebreken te beteren, — of bid ik wellicht om buitengewone genaden, die slechts zouden dienen om mijne eigenliefde te streelen ?

9. Ben ik zelve geen oorzaak , dat mijne gebeden niet verhoord worden , doordien ik ze zonder aandacht of belangstelling , alleen uit gewoonte , verricht ?

10. Heb ik mijne gebeden niet verwaarloosd, die zonder goede reden verschoven , vooral die , welke op een bepaalden tijd gedaan moeten worden ?

11. Heb ik niet meermaals ondervonden , dat ik dezelve, ten gevolge van dat verschuiven, later minder goed, soms als ter loops gedaan, ja ze zelfs geheel achtergelaten heb ?

12. Heb ik mijn best gedaan om, onder het gebed, mijne zintuigen te bewaken, en vooral mijne oogen niet geslagen op voorwerpen , die mij konden verstrooien ?

13. Heb ik mij beijverd, om, als mijne gedachten afdwaalden , die zoo spoedig als ik zulks bemerkte, terug te roepen, en weder zachtjes op God of op de stof van mijn gebed te vestigen ?

Sluiten