Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedurende geheel mijn leven met weldaden en gunsten overladen. Gij hebt mij ook in den afgeloopen nacht zoo vaderlijk bewaard en mij gezond en krachti<>' tot een nieuwen dag doen ontwaken. Maar waardoor, o Heer, heb ik dat alles verdiend ? Ik buiten zoovelen, die indezen nacht door den dood werden overvallen"? Aan uwe oneindige liefde en goedheid, o Heer, ben ik dat alles verschuldigd. Wat zal ik U dan wedergeven voor alles, wat Gij voor mij gedaan hebt?

Goede Meening.

7ie, o Heer, wat ik heb, geef ^ ik U lk wijd U toe den dag van heden met al zijn uren en oogenblikken. Ik offer U op al

Sluiten