Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar vooral verlaat mij niet in de bekoringen! Laat toch niet toe, o getrouwe Maagd, dat ik U en uwen lieven Zoon ontrouw worde. Neen, o Moeder, geen zonde meer!

Tot de Heiligen.

Jjicvc heiligen des hemels, maar vooral mijne H.H. Patronen, slaat mij ieder oogenblik van i dezen dag bij, opdat ik niet dvvale of valle. Heilige Engelbewaarder, wijk niet van mijne zijde; bescherm mij naar ziel on lichaam en verwerf mij hij God genade.

Sluiten