Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Gij dat volmaakte, beminnenswaardige goed zijt, dat nooit genoeg kan bemind worden; ik verachte U, mijn Heer en Heiland, ik schonk mijne liefde aan een ellendig schepsel en keerde U den rug toe. O snoode boosheid! Ik verdien niet meer te leven, o Heer; maar ik smeek U, laat nog eenmaal uwe genade over uwe rechtvaardigheid zegevieren ! Vergeef mij nog éénmaal, o Heer! Het is mij uit den grond mijns harten leed, U beleedigd te hebben, en het is nu mijn vast besluit, U in de toekomst nooit meer te vergrammen, voornamelijk te strijden tegen de zonde van .... (en zoo spoedig mogelijk de doodzonde te biechten.) O Heer, Gij ziet mijn goeden wil, maar Gij weet ook, hoe

Sluiten