Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mocht deze nacht voor mij de laatste zijn — geel' dan dat ik een zaligen dood sterve en een genadig oordeel moge verwachten.

Stort ook, o Heer, uwen zegen uit over alle menschen, bijzonder over degenen, voor wie ik verplicht ben te bidden N. N. Ontferm U over alle armen, noodlijdenden, zieken, over alle zondaren en ook over de zielen des vagevnurs! Laat allen de uitwerkselen uwer oneindige barmhartigheid ondervinden.

Tot Maria.

TIeilige Maagd, die mij heden zoo moederlijk beschermd

hebt, ik bedank U voor uwe teedere liefde en bezorgdheid

Sluiten