Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Kyrie eleison. D. Heer, ontferm U onzer.

S. Kyrie eleison. P. Heer, ontferm U onzer.

Gloria in cxcelsis.

Gloria inexcelsis Deo. Et in terra pax ho minibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te Adoramus te. Glorifieamus te. Gratias agimus tibi propter

magnam

rloriam

tuam. Domine De¬

us Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis

Glorie aan God in den hooge en vrede op aarde aan de menschen, die

van goeden wilzijn. Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U wij danken U om uwe groote heerlijkheid Heer God, Koning des Hemels, God, almachtige Vader. Heer Jezus Christus, eeniggeboren

Zoon, ±ieer tfoa, Lam Gods, Zoon des Vaders. Die wegneemt de zon-

Sluiten