Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qui tollis peccata mundi, miserere

nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatiotiem

nostram. C^ui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus. Ta solus Dominus. Tu solus altissimus Jesu Christe. Cum sancto spiritu, in gloria Dei Patris.

Amen.

den der wereld, ontferm U onzer. Die wegneemt de zonden der wereld, neem onze smeekbede aan. Die zit aan de rechterhand des Vaders, ont¬

ferm U onzer. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met den H. Geest in de heerlijkheid van God den Vader. Amen.

Gebed der Kerk.

S. Dominus vo- P. De Heer zij Kifip.nm met u.

M. Et cum SDi- D. En met uwen

ritu tuo. geest.

Sluiten