Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Epistel.

S. Lectio Epistolae beati Pauli Apostoli ad Romanos. (Rom. 11.)

O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei! Quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles viae ej us! Quis eniin eognovit sensum Domiui? Ant quis consiliarius ejus fuit? Aut quis prior dedit illi, et retribuetur ei? Quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt ornuia: ipsi honor et gloria in saecula. Amen.

P. Les uit den brief van deu H. Apostel Paulus aan de Romeinen. (Rom. 11. Hoofdstuk.)

O diepte der rijkdommen van (xods wijsheid en wetenschap. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijne oordeelen en hoe onnaspeurlijk zijne wegen! Wie immers heeft den zin deslleeren gekend? of wie is zijn^raadsman geweest? of wie heeft hem eerst gegeven, opdat het hem zou wedergegeven worden ? Want uit hem en door liem en in hem zijn alle dingen;

Sluiten