Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ex Maria Virgine: et hoiuo factus est; crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus, et sepultus est: et resurrexit tertia die seeundum Scripturas: et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris: et iterum estcum gloria judicare vivos et mortuos: cujus regni non erit flnis : Et in Spiritum sanctum Dominum et vivificantem : qui ex Patre Filoque procedit: qui cum Patre et Filoque procedit: qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per

onze zaligheid is nedergedaald uit den hemel. En die het vleesch heeft aangenomen uit de H. Maagd Maria door den H. Geest. En is menseh geworden. Ook is hij voor ons gekruisigd, onder Pontius Pilatus heeft Hij geleden en is Hij begraven. En Hij is ten derden dage verrezen volgens de sclirifteu.En Hij is opgeklommen ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders. En Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordeelen de levenden en de dooden; en Zijn rijk zal geen einde hebben. En

Sluiten