Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prophetas: Et uiiam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma ia

remissionem peccatorum; et exspecto resurrectioïiem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

(ik geloof) in den H. Geest, den Heer en Levendmaker, die voortkomt uit den Vader en den Zoon te zamen wordt aanbeden en mede verheerlijkt, die gesproken heeft door de profeten. En (ik geloof) in de ééne, heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving deizonden. En ik verwacht de verrijzenis der dooden en het leven der toekomende eeuw. Amen.

Offertorium.

S. Dominus vo-

biscum.

P. De Heer zij met u.

Sluiten