Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Benedictus sit Deus Pater unigenitus que Dei Eilius, sanetus quoque spiritus: quia fecit nobiscum misericordiam tuam.

D. En met uwen geest.

Laten wij bidden.

Gezegend zij God, de Vader, en Gods eeniggeboren Zoon, alsook de H. Geest, omdat Hij ons barmhartigheid heeft bewezen.

Offerande van het brood.

Suscipe, sancte Pater, omnipotens Deus, hanc immaculatam hostiam, quani ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo, vivo et vero, pro innumerabilibus peecatis ot offensionibus et negligentiis meis et pro pro omnibus circumstantibus,

Aanvaard, o hei1 ige Vader, almachtige, eeuwige God, deze onbevlekie offergave, welke ik, uw onwaardige dienaar, U mijn levenden waarachtigen God aanbied, voor mijne tallooze zonden, beleedigingen en nalatigheden, en voor al

Sluiten