Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sed et pro omnibus fidelibus christianis vivis atque defunctis: ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aetemam. Amen.

degenen, die hier tegenwoordig zijn, alsook voor alle christen geloovigen, levenden zoowel als overledenen; opdat zij mij en hun strekken moge tot heil, ten eeuwigen leven. Amen.

Bij de vermenging van het water en den wijn.

Deus, qui humanae substantiae dignitatem ruirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti: da nobis per hujus aquae et vini mysterium ejus Divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps, Jesus

O G-od, die de waardigheid der menschelijke natuur wondervol hebt geschapen, maar nog wondervoller hebt hersteld, verleen ons voor het geheim dan dit water en van dezen wijn, dat wij deelachtig

mogen worden aan

4

Sluiten