Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nus suas et elevatis oculis in oculus in coelum, ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, freglt, deditque discipulis suis, dicens: Accipite et manducate ex hoe omnes:

Hoe est enim corpus meum.

Similli modo, postquam coena tum est accipiens et liunc praeclarum calicem in sanctas ec venerabilos manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis, dicens: Accipite et bibite ex eo omnes:

Hic est enim ca-

biedwaardige handen, en de oogen ten hemel geheven, tot U, o God, zijn almachtigen Vuder U dankend het zegende, brak en aan zijne leerlingen gaf, zeggende: Neemt en eet allen hiervan:

Want dit is mijn Lichaam.

Op gelijke wijze nam Hij na het offermaal ook dezen kostbaren kelk in zijne heilige en eerbiedwaardige handen, U eveneens dankend, zegende Hij dien en gaf hem aan zijne leerlingen, zeggende: Neemt en drinkt allen hieruit;

Want deze is de

Sluiten