Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuum; adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in coelo et in terra. Panem nostrumquotidianum de nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem.

M. Sed Libera nos a malo.

S. Amen.

Libera nos, puaesumus, Domine, ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper virgine, Dei Ge,nitrice Maria, cum beatis Apostolis Petro et

naam. Ons toekome uw rijk. Uw wil geschiede op aarde, als in den hemel. Geef ons heden ons dagelijksch brood. En vergeef ons onze schulden gelijk wij vergeven onzen schuldenaren, en leid ods niet in de bekoring.

D. Maar verlos ons van den kwade.

P. Amen.

Bevrijd ons, bidden wij U, o Heer, van alle kwaad, verleden, tegenwoordig en toekomstig, en door de voorspraak der gelukzalige en e-lorieriike Maaad

— s~~t 1

en Moeder Gods

Maria, van de H.

Sluiten