Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haec commixtio

et consecratio cor-

Êoris et sanguinis •omini nostri Jesu Christi fiat acci-

pientibus nobis in

vitam aeternam. Amen.

Deze vereeniging en wijding van liet Lichaam en Bloeds onzes Heeren Jesus Christus, gedije ons, die het ontvangen, ten eeuwigen leven. Amen.

Agnus Dei.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons den vrede.

Vóór de Communie.

Domine Jesu Heer Jesus Chri-

Sluiten