Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christe, qui dixisti Apostolis tuis. Pacem relinquo vobis, pacem meam do nobis, ue respicias peccata mea sed Mem eoclesias tuae, eamque secundnm voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen.

Domine Jesu Christe, Pili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante spiritu sancto, per mortem tuam mundum vivificasti; libera me per hoe sacrosanctum corpus et sanguinem tuum

Christus, die aan uwe Apostelen gezegd hebt: Ik laat u den vrede, ik geef u mijnen vrede: zie toch niet op mijue zonden, maar op het geloof uwer kerk, en gewaardig U haar volgens uw wil in vrede en eendracht te bewaren, die leeft en regeert, God, in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer Jesus Christus, Zoon van den levenden God, die naar den wil des Vaders, onder medewerking des H. Geestes, deze wereld door uwen dood het leven hebt wedergegeven, bevrijd mij

Sluiten