Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lam percipiendam,

qui vivis et regnas cum Deo Patre in

unitate Spiritus

sancti Deus, per omina saecula sae-

culorum. Amen.

hoed- en heilmiddel naar ziel en lichaam, die leeft en regeert met God den Vader in de eenheid des H. (rpestes. God, voor

alle eeuwen der

eeuwen. Amen.

Nuttiging.

Panem coelestem accipiam et nomen Domini invocabo.

Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum,

sed tantum die verbo, et sanabitur anima mea (Ter.)

Corpus Domini nostri Jesu Christi

Ik zal liet he-

melsche brood nemen en den naam

des Heereu aanroepen.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij intreedt onder mijn dak, maar spreek slechts één woord en mijne ziel zal gezond worden. (Driemaal.

Het Lichaam onzes Heeren Je-

Sluiten