Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiamet nomen Domini invocabo.

Laudans invocabo Dominum et ab inimicis meis salvus ero.

Sanguis Domini nostri Jesu Cliristi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

Quod ore sumpsimus, Domine, pura mente capiamus, et de mune-

sus Christus beware mijne ziel ten eeuwigen leven. Amen.

Wat zal ik den Heer wedergeven voor alles, wat Hij mij geschonken heeft. Ik zal den kelk des heils nemen en den naam i

des Heeren aanroepen.

lxivend zat ik den Heer aanroepen en ik zal bevrijd zijn van mijne vijanden.

Het Bloed onzes Heeren Jesus Christus beware mijne ziel ten eeuwigen leven. Amen.

Laat ons, o Heer, wat wij met den mond genuttigd hebben, met een I

Sluiten