Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

S. Ita, missa est.

M. Deo gratias.

Placeattibi,Sancta Trinitas, obsequim servitutis me-

ae et praesta, ut sacrifiicium. quod oculis tuae Majestatis indignus obtuli tibi sit acceptabile, mihique et omnibus pro q uibus illud obtuli sit, te miserante, propitiabile. Per Christura Dominum nostrum- Amen.

P. De Heer zij met u.

D. En met uwen geest.

P. Gaat, het offer is volbracht.

D. Gode zij dank.

Laat, o heilige Drievuldigheid, deze dienst mijner hulde, ü welgevallig zijn, en geef, dat het offer, dat ik, onwaardige, Li heb opgedragen, U welgevallig zij, en dat het door uwe goedertierenheid, ons en allen, voor wie ik het heb opgedragen, barmhartigheid verwerve. Door Christus, onzen Heer. Amen.

Sluiten